Bramy

Bramy segmentowe UniPro to najbardziej komfortowe rozwiązanie do garażu.
Jest to brama ciepła (współczynnik przenikania ciepła bramy Uk = 1,07 [W/m2xK]) przeznaczona szczególnie do garaży ogrzewanych.

Nasze bramy garażowe są bramami ciepłymi, a współczynnik U który uzyskują jest porównywalny ze współczynnikiem jaki mają okna wielokomorowe stosowane w budownictwie energooszczędnym. Tak niską wartość jesteśmy w stanie uzyskać dzięki panelom własnej produkcji wypełnionych pianką poliuretanową oraz systemom uszczelniającym.

Charakterystyka bram segmentowych:

punktor2    skrzydło bramy wykonane z paneli stalowych 40 mm wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową

punktor2    konstrukcja z elementów stalowych ocynkowanych

punktor2    skrzydło bramy porusza się wzdłuż prowadnic pionowych i poziomych podsufitowych

punktor2    brama uszczelniona na całym obwodzie

punktor2    w dolnym panelu zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża

punktor2    uszczelnienie pomiędzy górnym panelem, a nadprożem zapewnia uszczelka montowana do górnego panelu lub mocowana do nadproża

punktor2    panele posiadają zabezpieczenie kształtowe uniemożliwiające przytrzaśnięcie palców oraz uszczelki w miejscu styku dwóch paneli

punktor2    bramy segmentowe dostępne w wersji ręcznej i automatycznej

OPCJE DOSTOSOWANE DO TWOICH POTRZEB

W zależności od wysokości nadproża dostępne są różne rodzaje sprężyn i typy prowadzeń.

1

2

3
4

Sprężyny skrętne montowane
na końcu prowadnic poziomych, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi.

Sprężyny skrętne montowane
z przodu przy nadprożu, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi.

Sprężyny naciągowe, brama z podwójnymi prowadnicami poziomymi.

Sprężyny skrętne montowane z przodu przy nadprożu, brama z pojedynczymi prowadnicami poziomymi.